Daily Archives: 8th abril 2011


A través del nostre distribuïdor del Japó Cave Relax, i després dels greus esdeveniments per tots coneguts en aquell país, des d´Oriol Rossell hem volgut aportar la nostra col•laboració, per tal d’ajudar als damnificats de la catàstrofe natural. Aquesta col•laboració anirà dirigida principalment a totes aquelles persones que han perdut […]

Oriol Rossell amb els damnificats del Japó (8/04/2011)